Onderhoud

Nazicht en onderhoud van ketels.

Reinigen van schoorstenen.

Nazicht controle van mazoutreservoirs.