Premies

De federale regering heeft een aantal maatregelen uitgewerkt om energiebesparing bij nieuwbouw en renovatie van woningen aan te moedigen.

Voor een overzicht kunt u volgende sites bezoeken: